Ny Østengaards Villaby

Grundejerforening

  

Den enkelte grundejer bliver årligt opkrævet et beløb til grundejerforeningen som dækker sidste års udgifter til reparationer, administration, snerydning, og derudover et beløb til fremtidige vedligeholdsopgaver.

Her beskrives hvordan dette beløb sammensættes.

  • Sidste års udgifter til reparationer af veje og fortove fordeles på den enkelte grundejer efter grundens areal. Det samme gælder administrationsudgifterne. Disse omkostninger opkræves altså året efter de er afholdt.
  • Foreningen har i 2005 vedtaget at opkræve årligt kr. 148.000,- til at dække fremtidige istandsættelser. Dette beløb fordeles ligeledes på den enkelte grundejer efter grundens areal.
  • Udgifterne til snerydning anvendt året før fordeles på den enkelte grundejer per parcel.
  • Grundejerforeningen Ny Øsgengaards Villaby består af 144 parceller.


Eksempel

Lad os antage at der er anvendt kr. 100.000,- til forskellige reparationer og administration, og kr. 10.000,- til snerydning. 

Der er 127.701 m2 i foreningen, fordelt på 144 parceller.

Beløb for reparationer og administration der opkræves pr. m2 er derfor (100.000 + 148.000) / 127.701 = 1,9420 kr/m2.

Beløb for snerydning der opkræves pr. parcel er 10.000 / 144 = 69,44 kr.

En grund på 500 m2 betaler derfor 1,920 * 500 + 69,44 = 1029,44 kr.

En grund på 900 m2 betaler 1,920 * 900 + 69,44 = 1797,44 kr.