Ny Østengaards Villaby

Grundejerforening

Info


Generalforsamlingen afvikles jf. vedtægterne hvert år i februar måned.Jf. §8 skal forslag, der ønskes behandlet på ordinær generalforsamlingen, være formanden skriftlig i hænde senest 10. januar det pågældende år.
Regnskaber


Her under kan der ses de sidste års regnskaber :


Regnskab 2014

Regnskab 2015

Regnskab 2016

Regnskab 2017

Regnskab 2018

Regnskab 2019